מה המפקיד של נוטריון בייפיו כוח נוטריוני

בדרך כלל, כאשר אתה מאשר את חתימתך על ייפוי כוח, אתה מבצע את השלבים הרגילים להשלמת האישור או ביצוע ה-Jurat, בהתאם לסוג שטר הבעלות המבוקש או המבוקש על ידי המעניק. נוטריון אינו יכול להיות עד לחתימה ולאשר את אותו מסמך. נוטריון יכול לאשר חתימה על מסמך ולאשר את אמיתותו של אותו מסמך אם הנוטריון לא מאשר את חתימתו. נוטריון, לעומת זאת, רשאי להסמיך את מי שעבורו נערך השטר הנוטריוני לבחור מבין האישורים לדוגמה שנמסרו לנוטריון עם הועדה הנוטריונית.
למידע נוסף אודות מה המפקיד של נוטריון בייפיו כוח נוטריוני מומלץ לבדוק ב- rehovot-notary.com

על פי חוק הנוטריון

נוטריון בטקסס חייב לנהל רישום המכיל מידע על כל אישור נוטריוני שבוצע ועליו לאשר כל מסמך רשמי בחותמת רשמית. אתה יכול לקבל תעודה רשמית או אפוסטיל עבור מסמך שאושר על ידי נוטריון טקסס ממחלקת האימות של מזכיר המדינה. המשמעות היא שבמידה והחתימות של העדים יחולו על ידי נוטריון, הנוטריון יוכל לאמת רק את חתימות בעל הרישום והעד השני. נוטריון שאינו עורך דין צריך רק למלא את השטר הנוטריוני שכבר נמצא על המסמך, או להדפיס או לצרף את האישור שבחר היוצר.

בנוסף

קוד הכספים של טקסס SS199.002 קובע שלא נאסר על נוטריון לבצע אישור נוטריוני של מסמך רק בגלל שהנוטריון מחזיק במניות או מחזיק או עובד בנאמנות ממשלתית שיש לה עניין בעסקת הבסיס. עם זאת, אין לבצע נוטריון על ידי נוטריון שהוא חלק מהמכשיר או שהוא מעוניין כלכלית או מועילה בעסקה. נוטריונים במישיגן יכולים לאמת מסמכים ממדינה או מדינה אחרת כל עוד המסמך הנדרש עומד בחוק של מישיגן. יש לציין במיוחד, זוהי עבירה פלילית להפר את חוק הנוטריונים של מישיגן כאשר אדם מפר חוק זה ביודעין בעת אימות מסמך הקשור לעסקת מקרקעין או משכנתא.

ברוב המדינות

כולל קליפורניה, נוטריונים אינם דורשים אימות ממשי של יכולת הייצוג של עורך דין על ידי בדיקת ייפוי כוח שממנה את עורך הדין בפועל. השטר הנוטריוני עצמו נחשב כשטר נוטריוני אלקטרוני, שכן המסמך המאושר הינו דיגיטלי, והנוטריון משתמש בחתימות אלקטרוניות. במדינות אחרות, כמו הוואי, על הנוטריון לספק הוכחה לכך שלמבקש יש ייפוי כוח. לנוטריון מונה הזכות לבצע שלושה (3) סוגים של תפקידים נוטריונים.

למרות העובדה שהנוטריון רשום במחוז ספציפי

לאחר רישומו, ניתן לאמת את הנוטריון בכל מקום במדינת מישיגן. כל הנוטריונים האחראים זכאים לבצע שיטת אימות זו מיד לאחר קבלת העמלה. המשמעות היא שמאומתת זהות עורך הדין בפועל, ולא המנהל, ורק שמו של עורך הדין בפועל מצוין בנוסח האישור הנוטריוני.

 

תפריט נגישות